Szlak Imienia Karola Małłka


Szlak imienia Karola Małłka ? znanego mazurskiego działacza, nauczyciela i pisarza, autora m.in. powieści ?Z Mazur do Verdun?. Szlak rozpoczyna się w Krutyni ? miejscowości, gdzie przez kilka lat mieszkał Małłek, wiedzie brzegiem Jeziora Mokre, przebiega przez Rezerwat Królewska Sosna, z charakterystycznymi pływającymi wyspami na dystroficznych jeziorkach. Szlak kończy się w Leśniczówce Pranie. Na całej trasie dostępny jest dla rowerzystów.

Długość trasy: 20 km

Plan trasy: Krutyń ? Jezioro Mokre ? Rez. Królewska Sosna ? Karwica Mazurska (przystanek kolejowy) ? Zdróżno ? Leśniczówka Pranie